Doc. Ing. Olga POLÁKOVÁ, CSc.

nar.: 29. 2. 1944 v Jičíně


Vzdělání:
1962 - Střední ekonomická škola v Ústí n. L.
1967 - Vysoká škola ekonomická v Praze - Ing.
1980 - Vysoká škola ekonomická v Praze - CSc.
1988 - Vysoká škola ekonomická v Praze - Doc.


Praxe:
1967 -1974 - odborná asistentka VŠE
1974 -1976 - odborná referentka sekretariátu Rady ekonomického výzkumu vlády ČSSR
1976 - dosud docentka VŠE


Zahraniční stáže:
1992 - EC Tempus, Trinity College Dublin
1993 - postgraduální studium MPA, EHSAL, Brusel
1993 - Úřad práce (A.N.P.E.) Lievin, Francie


Funkce na VŠE:
předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
školitelka doktorandů oboru Hospodářská politika


Funkce mimo VŠE:
členka dozorčí rady nadace DUHA, společnost pro osoby s mentálním postižením


Nejvýznamnější tvůrčí a publikační aktivity za poslední 3 roky:
KREBS, Vojtěch a kol: Sociální politika, Praha: ASPI, 2005. 502 s. Spoluautorka ISBN 80-7357-050-5
POLÁKOVÁ, Olga a kol.: Sociální aspekty bydlení, Praha : VŠE, 2004. 134 s. Řešitelka grantového projektu VŠE.
POLÁKOVÁ, Olga a kol.: Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu, Praha 2003. 293 s. Řešitelka grantového projektu MPSV.
POLÁKOVÁ, Olga a kol.: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení. Grantový projekt GA ČR č.402/01/0146. Praha: VŠE, 2001 - 2002. 221 s. Řešitelka grantového projektu.


Nejvýznamnější tvůrčí a publikační aktivity od ukončení VŠ studií :
POLÁKOVÁ, Olga a kol.: Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu, Praha 2003. 293 s. Řešitelka grantového projektu MPSV.
POLÁKOVÁ, Olga a kol.: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení. Grantový projekt GA ČR č.402/01/0146. Praha: VŠE, 2001 - 2002. 221 s. Řešitelka grantového projektu.
Krebs, V. , Durdisová J., Poláková O., Žižková J.: Sociální politika, CODEX, Praha 1997

Servis

  • Tisknout
  • Formát pro tisk
  • Přidat k Oblíbeným
  • Aktualizace: 09.02.2006


© 1990-2006 Katedra sociální politiky, Vysoká škola ekonomická v Praze. Webmaster.